O potrzebie wprowadzenia uregulowań ustawowych, które przyspieszyłyby rozwój energetyki odnawialnej w kraju, dyskutowano m.in. podczas Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej, który odbył się w Płocku (Mazowieckie).

Dyrektor departamentu energii odnawialnej w resorcie gospodarki poinformował, że w najbliższy czwartek 6 lutego projektem ustawy zajmie się Komitet Stały Rady Ministrów. - Zamierzeniem administracji jest, aby projekt ustawy jeszcze w pierwszym kwartale bieżącego roku był przekazany do parlamentu - podkreślił Pilitowski.

Według Wojciecha Cetnarskiego, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, obecnie największym problemem dla inwestorów tej branży jest brak regulacji ustawowych odnośnie odnawialnych źródeł energii.

- Dopóki ustawa nie przejdzie pełnego cyklu prac w ramach rządu, nie zostanie przegłosowana w Sejmie i nie zostanie zatwierdzona przez Komisję Europejską, inwestorzy pozostają w stanie niepewności i zawieszenia. Również instytucje finansujące rozwój energetyki wiatrowej, czyli banki, nie wiedząc jak będą wyglądały regulacje, nie są skłonne pożyczać na te inwestycje pieniądze - wyjaśnił Cetnarski.

Jego zdaniem, brak uregulowań ustawowych może oznaczać, że najbliższy rok będzie okresem spowolnienia inwestycji w sektorze energii wiatrowej. - Niepewność regulacyjna w tej chwili blokuje dalszą możliwość rozwoju sektora - dodał Cetnarski.

Przypomniał, iż obecnie w skali kraju przekroczony został już poziom 3 tys. MW mocy pochodzącej z turbin wiatrowych. - To oznacza, że ten sektor wytwarza więcej niż planowane elektrownie atomowe - zaznaczył Cetnarski. Według niego, do 2020 r. wielkość mocy wytwarzanej przez turbiny wiatrowe w kraju może wzrosnąć do 6-7 tys. MW. - Sądzimy, że energetyka wiatrowa do roku 2020 jest w stanie podwoić swoją moc zainstalowaną na lądzie. Mamy też nadzieję, że w tej perspektywie zaczną się materializować pierwsze projekty wiatrowe na morzu - dodał.

Cetnarski zauważył, że dotychczasowy koszt budowy infrastruktury turbin wiatrowych w Polsce wyniósł około dwudziestu kilku miliardów złotych, co - jak ocenił - "pokazuje, że z ekonomicznego punktu widzenia jest to dosyć efektywny sposób wytwarzania energii".

W opinii Waldemara Pawlaka, prezesa Fundacji Polski Kongres Gospodarczy, w kontekście planów rozwoju energetyki w Polsce należy zastanowić się, czy w porównaniu z odnawialnymi źródłami energii "koszty energetyki atomowej nie są zbyt wysokie i zbyt ryzykowne".