Ministerstwo Rolnictwa po raz kolejny zmieniło harmonogram PROW 2014-2020.

Więcej: Zmieniony harmonogram PROW na 2017 rok

„Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” w wersji dla rolników odbędzie się pół roku później, niż zakładano w poprzednim harmonogramie.  Podobnie opóźniono „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”, wcześniej planowane na I kwartał 2017 roku.

Na połowę roku przesunięto też plany dotyczące naborów z „Transferu wiedzy i innowacji”. Wszystkie nabory – pozwalające rolnikom korzystać z doradztwa i przybliżające ich do naukowców – zamiast w I kwartale, będą w maju-czerwcu. O ile tym razem będą – przełożono je trzeci raz.

Opóźnienie PROW niesie kłopoty dla wypłaty dopłat bezpośrednich.

Więcej: Dlaczego zawalił się budżet środków europejskich?

Mimo to Ministerstwo Rolnictwa nie widzi problemu z opóźnieniem realizacji PROW.

- Do połowy roku zostaną uruchomione wszystkie działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej wiceminister Ryszard Zarudzki.

Nie tłumaczył przyczyn opóźnienia – wszak w połowie roku będzie przypadać połowa okresu przewidzianego na realizację aktualnego programu - ale podkreślał, że… jest wystarczający czas na dobre przygotowanie wniosków. Wydawał się też zadowolony ze stanu realizacji PROW. Jak wyliczał, ogólna pula dostępnych środków wynosi 13,5 mld euro. Na jedną trzecią dostępnej kwoty złożono wnioski, umowy podpisano na 21 proc. puli, a wypłacono 9 proc. dostępnych pieniędzy.

To jednak niewiele – i niewiele więcej, niż było na koniec 2015 roku, kiedy to zakontraktowano 9 proc. budżetu (łącznie z zobowiązaniami z poprzednich okresów programowania), płatności zrealizowano na 2 proc. budżetu.

Trzeba zauważyć, że wiele zrealizowanych płatności to zobowiązania z poprzednich okresów budżetowych, dużo z nich to płatności obszarowe.

Zgodnie z ostatnimi udostępnionymi danymi MRiRW z realizacji programu, na koniec listopada 2016 roku wykorzystanie dostępnego z PROW 2014-2020 limitu środków to zaledwie 8,06 proc.