Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Aby otrzymać pomoc z PROW po przekazaniu własnego małego gospodarstwa innej osobie (w grę wchodzi sprzedaż lub darowizna), wystarczą już tylko 2 punkty.

Ministerstwo Rolnictwa uznało dotychczasowe kryteria dostępu za zbyt wygórowane i chce obniżyć minimalny wymóg z 3 do 2 punktów.

Ponadto umożliwiono przekazanie zwierząt innej osobie niż osoba przejmująca ziemię. Nie łączy się to z żadnymi zmianami w punktacji. Doprecyzowano w związku z tym jedynie zapisy dotyczące terminów spełnienia wymogu przekazania gospodarstwa.

W poprzednim, jedynym jak dotąd naborze, zebrano zaledwie 505 wniosków o przyznanie pomocy i wydano 364 decyzje o przyznaniu pomocy.

Kolejny nabór wniosków przewidywany jest we wrześniu.

Pomoc przyznaje się jednorazowo, w wysokości stanowiącej iloczyn 120% rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, przyznanych w roku, od którego rolnik uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku, w którym rolnik trwale przekaże gospodarstwo rolne, do dnia 31 grudnia 2020 r. – czyli możliwa premia z tego tytułu maleje wraz z upływem czasu.

Obecnie minimalne kryteria spełni więc już np. rolnik, którego powierzchnia przekazywanego gospodarstwa rolnego wynosi do 3 ha gruntów rolnych ( 1 punkt), i który przekaże gospodarstwo właścicielowi powyżej 10 ha gruntów rolnych (1 punkt).

Więcej o kryteriach pomocy:

Sprzedajesz gospodarstwo? Weź też 120 proc. dopłat

 

Podobał się artykuł? Podziel się!