Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa zawiera zapis określający, iż w przetargu ograniczonym nie mogą brać udziału podmioty, które: "władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji nieruchomości tych nie opuściły".

 - ANR w Szczecinie nie dopuszcza do przetargów ograniczonych rolników, którzy w przeszłości użytkowali działki agencyjne bez tytułu prawnego, czyli bezumownie, pomimo że na wezwanie agencji działki te wydali do agencji, czyli ustawowy obowiązek spełnili – zaalarmował nas czytelnik. - Z jednej strony samorząd rolniczy namawiał rolników, aby walczyli z obcokrajowcami i zajmowali działki agencyjne uprawiane bezumownie przez Niemców, Duńczyków (sprawy pyrzyckie) - po czym ANR nie dopuszcza tych samych rolników do przetargów, twierdząc, że uprawiali ziemię agencyjną bez tytułu prawnego.

Jako dowód na takie postępowanie izby rolniczej rolnik przytacza pismo ZIR do ANR z 1 grudnia 2016 r., w którym to zarząd ZIR domaga się wykluczenia z przetargów bezumownych użytkowników (pismo w załączniku) i twierdzi, że zobowiązuje do tego zapis ustawowy. 

Czy na pewno wszyscy bezumowni powinni być wykluczeni z przetargów ograniczonych?

Jak interpretuje ten zapis agencja?  - zapytałam w ANR. Mam sygnały od rolników, że z przetargów są wykluczane osoby, które były bezumownym użytkownikiem, ale ziemię wydały natychmiast po wezwaniu. Czy wszystkie oddziały ANR stosują się do przytoczonego przepisu? Czy wiadomo, ile osób wykluczono z przetargów na takiej podstawie, że bezumownie użytkowały ziemię, nawet jeśli wydały ją po wezwaniu?

ANR nie pozostawia wątpliwości: „Osoby, które władały nieruchomością bezumownie, ale po pierwszym wezwaniu Agencji wydały nieruchomość powinny być dopuszczone do przetargu.”

Problem dotyczy niemałej grupy osób. Jak podaje ANR, „Według danych na 30 września 2016 r. w bezumownym użytkowaniu były nieruchomości o powierzchni 8880 ha. Objęte były one 952 <umowami>. Grunty nie wydane przez dzierżawców stanowiły ponad 7,6 tys. ha (200 <umów>), a grunty zajęte bez tytułu prawnego przez osoby trzecie stanowiły ponad 1,2 tys. ha (752 <umowy>). 

Można przyjąć, że ANR wystosowała 952 wezwania do wydania nieruchomości”.

Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoby, które władały nieruchomością bezumownie i wydały ją po wezwaniu ANR, mogły przystępować do przetargów ograniczonych. 

Dwa wyjaśnienia ANR dotyczące tej sprawy są w załącznikach.

Podobał się artykuł? Podziel się!