Poseł Andrzej Dąbrowski mówił wczoraj na konferencji prasowej w Sejmie, że największe zastrzeżenia PSL budzą zapisy prezydenckiego projektu, które poprzez przekazanie kompetencji sejmikom wojewódzkim ws. kształtowania krajobrazu pozbawiają - zdaniem ludowców - samorządy ich praw. Chodzi m.in. o zapis, zgodnie z którym decydujący głos o tym, gdzie można budować obiekty budowlane, takie jak wiatraki, będą miały samorządy wojewódzkie, a nie gminy.

Dąbrowski zaznaczył, że PSL w pełni podziela opinię prezydenta Bronisława Komorowskiego, że krajobraz jest wartością narodową, którą oczywiście trzeba chronić, lecz - jak mówił - samorządy powinny odgrywać w tym procesie znaczącą rolę.

- Niektóre zapisy powodują to, że samorządy są pozbawione swoich praw, a mają cały czas te same obowiązki lub jeszcze większe. To gmina powinna decydować o tym, jak chce zarabiać pieniądze, w jaki sposób chce zagospodarować swoją przestrzeń, bo to jest w gestii gmin. Tak również mówi o tym konstytucja i inne akty prawne - powiedział Dąbrowski.

Poseł PSL ocenił ponadto, że projekt zaproponowany przez prezydenta w niektórych przypadkach "zdecydowanie nadreguluje pewne kwestie". - Im więcej przepisów tym wytwarza się dodatkowe koszta i wtedy jest problem z ich realizacją - dodał.

Prezydencki minister Olgierd Dziekoński w rozmowie określił zarzuty PSL wobec ustawy jako nieporozumienie i zaznaczył, że projekt "w sposób wyraźny mówi, że obiekty o charakterze dominant krajobrazowych mają być realizowane wyłącznie w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jak mówi ustawa, jest wyłącznie w kompetencji gmin".

- To, co może robić samorząd województwa, to jest tylko i wyłącznie określanie, w świetle ustawy Prawo ochrony przyrody, warunków dla tych obszarów, które zgodnie z nią uznane są jako obszary szczególnie wartościowe z punktu widzenia przyrodniczo-krajobrazowego - zaznaczył Dziekoński. Jak dodał, samorząd wojewódzki "ma takie same uprawnienia w zakresie stanowienia norm i standardów ochrony przyrody w odniesieniu do parków krajobrazowych i stref chronionego krajobrazu", może takie obszary wyznaczać i dla takich obszarów ustanawiać normy i reguły dotyczące ich użytkowania.