- Propozycja PSL uzupełnia regulacje, która zgłasza Rada Ministrów o elementy porozumienia, które dotyczą wsparcia dla matek, które były dotychczas poza systemem - powiedział na konferencji prasowej wicepremier, prezes PSL Waldemar Pawlak. Zaprezentował on projekt ustawy o "wsparciu rodzicielstwa poprzez finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne rodziców sprawujących opiekę nad dzieckiem".

W zawartym pod koniec marca porozumieniu koalicyjnym PO-PSL dotyczącym reformy emerytalnej zapisano, że obok podniesienia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67. roku życia zaproponowane zostaną rozwiązania wspierające rodzicielstwo - dla rodziców, których dzieci urodzą się po 31 grudnia 2012 roku.

Zgodnie z projektem PSL w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, wprowadzona ma zostać możliwość zawieszenia tej działalności na okres urlopu wychowawczego (do 3 lat na każde dziecko).

W tym czasie budżet państwa opłacać będzie składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS od podstawy 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia (czyli analogicznie do tego, jak dzieje się w przypadku osób zatrudnionych).

Na takich samych warunkach z budżetu miałyby zostać opłacone składki na ubezpieczenie społeczne dla rodziców ubezpieczonych w KRUS.

Jeśli chodzi o osoby niezatrudnione, państwo miałoby opłacać - na ich wniosek - składki na ubezpieczenie społeczne od podstawy 75 proc. płacy minimalnej. To sam rodzic-wnioskodawca mógłby wybrać, czy składka ma trafiać do ZUS czy do KRUS.

Pawlak ocenił, że praca nad tym projektem będzie realizowana w podobnym tempie jak nad ustawami emerytalnymi. Zapewnił też, że rozwiązania dotyczące składek ubezpieczeniowych są elementem porozumienia koalicyjnego PO-PSL. - Wprawdzie nie ma tam (w porozumieniu) podpisów własną krwią, ale z dżentelmenami nie ma powodu droczyć się o takie drobiazgi - zaznaczył.

W uzasadnieniu do projektu PSL podkreślono, że w obecnym systemie prawnym dyskryminuje się rolników i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. - Osoby te nie mogą mieć sfinansowanej przez państwo składki za czas korzystania z urlopu wychowawczego. (...) Proponowana ustawa znosi tę nierówność - czytamy.