- Regulacja prawna odnosząca się do reguł działalności rolniczej na obszarach chronionych jest rozproszona – mówiła dr Monika A. Król podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rola prawa w procesie gospodarowania ziemią w Polsce”. Gospodarstwo znajdujące się na obszarach chronionych musi być prowadzone z zachowaniem wymogów wynikających ze swojego położenia, położenie to może też uzasadniać nawet ustanowienie zakazu prowadzenia takiej działalności.

Gospodarowania na tym terenie nie ułatwia chaos terminologiczny i brak wymogów prowadzenia działalności rolniczej. Trudno w tej sytuacji ustalić zakres odstępowania od wymogów z uwagi na charakter obszarów.

- Określenie „racjonalne gospodarowanie” ma charakter archaiczny, z ustawy o płatnościach bezpośrednich wynika, że trzeba raczej mówić o zrównoważonym gospodarowaniu, realizującym wymogi wzajemnej zgodności - mówiła dr Monika A. Król.

Podobał się artykuł? Podziel się!