PRZEGLĄD PRASY: Co piąty ubezpieczony w KRUS posiada ponad 10 – hektarowe gospodarstwo, a budżet dopłaca do Kasy ponad 14 mld. zł. Od czasu gdy Polska weszła do UE rolnicy są grupą, której dochody rosną najszybciej. Stąd eksperci uważają, że rolnicy powinni zacząć opłacać składki ubezpieczeniowe w zależności od zamożności – pisze Bartosz Marczuk.

Specjalne traktowanie rolników, kosztem pozostałych podatników, nie ma uzasadnienia, zwłaszcza wobec zachodzących na wsi zmian. Rolnicy to grupa, której dochody od kilku lat bardzo szybko rosną. Tylko w ubiegłym roku prawie. Tylko w ubiegłym roku prawie 14 proc. Polska wieś zmienia się także pod względem struktury gruntów. Obecnie 10 proc. rolników dysponuje niemal połową użytków rolnych. Wszyscy rolnicy korzystają też z dopłat bezpośrednich, które są niemal w połowie finansowane przez polski budżet. Politycy nie reagują jednak na te sytuację. Wicepremier Zyta Gilowska opowiada się wprawdzie za zmianą sposobu opłacania składek do KRUS, ale odpowiedni projekt ustawy nie wszedł poza stadium założeń.

Z drugiej strony polska wieś nadal jest stosunkowo uboga. Jak szacuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IREiGŻ), 66 proc. gospodarstw wytworzyło w 2005 r. dochód nie przekraczający 5,7 tys. zł. netto. Jednocześnie 15 proc. z nich ma wyższe dochody niż osiągają podobne gospodarstwa w UE.