Rolnicy czekają na wypłatę rekompensat za straty poniesione z tytułu ASF już od lipca 2016 r., kiedy to w ramach tzw. pakietu Hogana przyznano wsparcie na pomoc na niektórych rynkach - w tym Polsce ok. 17 mln zł na pomoc w związku z ASF. W kwietniu tego roku ogłoszono zasady drugiego systemu pomocy – dopłat do uboju 50 tys. zwierząt, w wysokości ok. 7,2 mln zł (pieniądze w połowie mają pochodzić z budżetu państwa). Producenci mogliby skorzystać tylko z jednego systemu pomocy do tych samych świń.

MRiRW zapewniało: „Środki finansowe z tytułu pomocy będą wypłacane bezzwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy i nie później niż do dnia 30 września 2017 r.”- podobnie zresztą zaplanowano terminy wypłat pomocy z drugiego systemu, ale w jego ramach jeszcze nie ma naboru wniosków.

Więcej: Pomoc po ASF stanie się faktem?

Nasz czytelnik złożył wniosek o pomoc w ramach tego pierwszego systemu.

Wydawało się, że moment wypłaty pieniędzy jest wreszcie niedaleko. Jednak okazało się inaczej. Nasz czytelnik odebrał właśnie zawiadomienie, że jego sprawy nie można załatwić w przewidzianym przez kodeks postępowania administracyjnego terminie (tj. w ciągu miesiąca, a dla sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania) „z uwagi na jej złożony charakter oraz konieczność dokonania pogłębionej analizy akt sprawy”. Ustalono nowy termin załatwienia – do dnia 21 maja 2017 r.

Jeszcze niedawno Karolina Dziewulska-Siwek, dyrektor Zespołu Prasowego - rzecznik prasowy ARR zarzucała mi, że wprowadzam czytelników w błąd wskazując, że nie wiadomo, kiedy zostaną wypłacone pieniądze należne w ramach tej pomocy.

Do dziś nie mam jednak odpowiedzi na pytanie, jak długo będą czekać rolnicy na wydanie decyzji przyznającej im pieniądze – bo to, że od wydania tej decyzji pieniądze powinny być wypłacone w ciągu 21 dni, nie później niż do 30 września 2017 r. - określa rozporządzenie.

Jak widać, termin wydania decyzji może być jednak dowolny.

Jak wynika z otrzymanego przez naszego czytelnika zawiadomienia, decyzje nie są wydawane „bez zbędnej zwłoki”, jak chce kodeks postępowania administracyjnego.

- Rolnicy zamiast decyzji o wypłacie rekompensat otrzymują zawiadomienie o przesunięciu terminu rozpatrzenia wniosku – podsumowuje nasz czytelnik.

Na czym polega skomplikowanie sprawy, niepozwalające ARR wydać decyzji i co będzie wyjaśniane przez kolejny miesiąc oraz ile decyzji przyznających pomoc wydała dotąd agencja? – pytamy w ARR.

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!