Natomiast w porównaniu do 2009 r. w 2010 r. nastąpił 23% wzrost sprzedanej powierzchni oraz 56% wzrost wpływów z tytułu sprzedaży gruntów nierolnych. Średnia cena 1 ha gruntów nierolnych w 2010 roku, w porównaniu z rokiem 2009, wzrosła o 23,4%.

Coraz wyższe przychody ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych, które niejednokrotnie osiągają cenę kilku milionów złotych za 1 hektar, pozwalają Agencji jeszcze efektywniej zasilać budżet państwa. Łącznie za 2010 r. z tytułu gospodarowania mieniem Zasobu (sprzedaży gruntów rolnych, nierolnych, w tym inwestycyjnych, czynszu dzierżawnego, wieczystego użytkowania itp.) Agencja

odprowadzi do budżetu państwa rekordową kwotę w wysokości ok. 1 mld zł (980 mln zł), zamiast pierwotnie planowanych 539 mln zł, czyli o 82% więcej niż zapisano w planie.

Można wskazać kilka przyczyn tak dobrego wyniku sprzedaży gruntów inwestycyjnych należących do ANR. Po pierwsze, Polska jest cały czas atrakcyjnym krajem dla nowych inwestycji. Publikowane raporty takich organizacji jak UNCTAD, agendy ONZ ds. handlu i rozwoju, wskazują na nasz kraj głównie dlatego, że jest jednym z nielicznych, który wyszedł z kryzysu obronną ręką. Stabilność gospodarki przykuwa uwagę krajowych i zagranicznych podmiotów, które chcą na szeroką skalę inwestować w Polsce. Dogodne położenie sprawia z kolei, że Polska jest idealnym miejscem do lokowania przedsięwzięć, kierowanych zarówno do odbiorców z Europy Zachodniej, jak i Wschodniej. Dlatego Agencja Nieruchomości Rolnych, dysponując największą ofertą nieruchomości atrakcyjnych inwestycyjnie (Agencja ma  przygotowanych do sprzedaży 4500 ha gruntów inwestycyjnych o przybliżonej wartości jednego miliarda złotych.), staje się partnerem strategicznym dla krajowych i zagranicznych inwestorów. 

Po wtóre, na dobry wynik ogromny wpływ miały działania restrukturyzacyjne w samej Agencji, polegające na intensyfikacji działań sprzedażowych, w tym informacyjnych i marketingowych, oraz na skrupulatnym przygotowaniu kompleksowej i atrakcyjnej oferty. W jej skład weszły nieruchomości, na których mogą powstać inwestycje typu „green fields”, parki  technologiczne i przemysłowe, jak również centra logistyczne, handlowe, biznesowe oraz nowoczesne osiedla mieszkaniowe. Ta niezwykła różnorodność zdecydowanie wyróżnia Agencję Nieruchomości Rolnych na tle konkurencji. Przykładem mogą być działki wystawione na sprzedaż przez Oddział Terenowy ANR we Wrocławiu, który przygotował ofertę wartą ponad 200 mln zł. Wśród oferowanych gruntów są między innymi tereny w Legnicy na Nowym Dworze, w pobliżu wielkich centrów handlowych, przy jednym z ważniejszych węzłów komunikacyjnych.