Inne wymogi dla rolnika produkującego żywność w kuchni, inne dla robiącego to w specjalnym budynku? Taka możliwość wynikała z zapowiedzi Ministerstwa Rolnictwa, dotyczącej przygotowania rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych obowiązujących przy sprzedaży żywności przez rolników.

Przypomnijmy: produkcja żywności przez rolnika we własnej kuchni podlega wymogom zawartym w rozporządzeniu nr 852/2004, w jego załączniku II do rozdziału III (uproszczone wymagania higieniczne). Produkcja w odrębnym budynku wymaga  natomiast spełnienia wymogów określonych w załączniku II w rozdziale II tego rozporządzenia.

Więcej: Sprzedaż żywności przez rolnika nadal będzie niemożliwa

Dlaczego przetwórstwo prowadzone w tym samym zakresie ma podlegać innym wymogom w zależności od miejsca? Czy np. jeśli rolnik do osobnego budynku dostawi łącznik z domem i zacznie w tym pomieszczeniu gotować obiady dla siebie i rodziny – stanie się ono kuchnią i będą w nim obowiązywać uproszczone wymagania higieniczne? – zapytałam w Ministerstwie Rolnictwa.

Ministerstwo zapewniło, że „podjęte zostaną działania mające na celu ujednolicenie wymagań higienicznych dla rolniczego handlu detalicznego”.

W związku z tym, że w Sejmie przyjęto rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, „Rząd RP postanowił ostatecznie nie zajmować stanowiska” w sprawie poselskiego projektu ustawy autorstwa Kukiz’15.

Projekt ten dopuszczał produkcję żywności we własnej kuchni rolnika.

Więcej: Nareszcie zdrowe podejście do sprzedaży bezpośredniej

Jak wyjaśnia MRiRW, „aktualnie obowiązujące przepisy prawa żywnościowego, a w szczególności rozporządzenie (WE) nr 852/2004 nie zakazują prowadzenia produkcji żywności z zamiarem wprowadzania do obrotu (sprzedaży) przy wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne (np. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni domowej).