Pozostanie w KRUS osoby uzyskującej dochód pozarolniczy jest możliwe, ale konieczne jest spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim pozarolniczą działalność gospodarczą można rozpocząć, jeśli ubezpieczeniu podlegało się co najmniej 3 lata.

Rolnik rozpoczynający działalność pozarolniczą składa w ciągu 14 dni w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia. Oczywiście jednocześnie nadal musi prowadzić działalność rolniczą lub stale pracować w gospodarstwie rolnym i nie może być pracownikiem czy pozostawać w stosunku służbowym. Nie może też mieć statusu emeryta czy rencisty.

Trzeba też pamiętać, że dochód jest limitowany: kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie może przekraczać obecnie (tj. za rok 2012)  kwoty 3011 zł.

Zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające nieprzekroczenie kwoty granicznej trzeba składać w KRUS do końca maja.

Kwota graniczna jest corocznie waloryzowana.

Podobał się artykuł? Podziel się!