Nasi czytelnicy komentowali jeden z artykułów, pisząc, że KRUS stosuje zasadę: płatnik podatku liniowego nie może być w KRUS. W takiej sytuacji podobno znalazło się w ubiegłym roku 70 tys. osób. Czy to prawda? – zapytaliśmy w KRUS.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala w Warszawie wyjaśniła, że „podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przez osoby prowadzące jednocześnie działalność rolniczą i pozarolniczą działalność gospodarczą nie zależy od formy opodatkowania działalności pozarolniczej, ale od spełnienia łącznie warunków 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.).w tym m.in. - nieprzekroczenia (corocznie waloryzowanej) granicznej kwoty podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.”

Przyznano, że kiedyś były inne przepisy:

„Zmianę przepisów, które wiązały podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników z rodzajem opodatkowania przychodów z dodatkowej pozarolniczej działalności, wprowadziła do przepisów art. 5a ustawy z 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 873 ze zm.) ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1248 ze zm).”

W odniesieniu do komentarza, Kasa wskazuje na dane Biura Ubezpieczeń w wykazie spraw o liczbie osób prowadzących jednoczesną działalność pozarolniczą. Na koniec 2011 r. tych osób było 79 062. W 2012 r. ich liczba wzrosła o 1 755; tj. wg stanu na 31 grudnia wynosiła 80 817.

Tak więc nic nie stoi na przeszkodzie pozarolniczej działalności prowadzonej przez rolnika pozostającego w KRUS - o ile spełni on wymogi ustawy, przytoczone poprzednio. Dodajmy, że sprawę reguluje "Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników" w art. 5a.


Podobał się artykuł? Podziel się!