Między innymi tej kwestii poświęcili uwagę uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rola prawa w procesie gospodarowania ziemią w Polsce”.

- Odpowiedzialność cywilna w procesie żywnościowym realizuje przede wszystkim funkcję prewencyjną – mówi dr Paweł Wojciechowski. – Charakter szkód powoduje trudności w uzyskaniu odszkodowania.

Od odpowiedzialności zwalnia m.in. wykazanie, że producent nie wprowadził produktu do obrotu, cecha niebezpieczna  nie istniała w momencie wprowadzenia produktu do obrotu, skutków nie można było przewidzieć.

Przewidziano 10-letni okres przedawnienia od chwili wprowadzenia produktu do obrotu. Jeśli szkoda powstanie po 10 latach lub ujawni się dopiero po upływie tego czasu, poszkodowany zostanie bez odszkodowania.

- W regulacji dotyczącej odpowiedzialności za produkt nie została uwzględniona specyfika żywności i szczególny charakter szkód – konkluduje dr Paweł Wojciechowski. – Ochrona konsumenta jest ograniczona, a rolnik szczególnie obciążony odpowiedzialnością.

Powinno rozważyć się możliwość odszkodowania subsydiarnego (od sprzedawcy) i powołania funduszu, który wypłacałby odszkodowania wtedy, gdy nie można wskazać konkretnego producenta jako winnego powstaniu szkody.

Podobał się artykuł? Podziel się!