Wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn zapewniła wczoraj w Sejmie, że rolnicy – tak jak inne grupy zawodowe - otrzymają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

- Wysokości tych świadczeń będą analogiczne do tych, z których korzystają uprawnieni do korzystania ze świadczeń. Czyli świadczenie pielęgnacyjne (…) od 1 maja będzie to 1000 zł plus składki, specjalny zasiłek opiekuńczy będzie to kwota 520 zł, jak jest dziś w systemie, i zasiłek dla opiekuna, czyli zwrot należnej zaległości od 1 lipca do dnia wejścia w życie procedowanej dziś ustawy i od każdego dnia miesiąca, poczynając od momentu złożenia wniosku w przód, 520 zł. Rolnik ubiegający się o świadczenie wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, niezależnie od tego, jaki to będzie rodzaj, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że rezygnuje z pracy w gospodarstwie rolnym, którego jest właścicielem bądź współwłaścicielem.

Obecnie trwają głosowania nad projektem.

Podobał się artykuł? Podziel się!