Możliwość zatrudniania niani, za którą składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacane będą ze środków budżetu państwa, została przez Sejm rozszerzona także na rolników.

- Kolejna proponowana zmiana dotyczy możliwości zatrudniania niani przez osoby prowadzące działalność rolniczą – powiedziała poseł sprawozdawca Ewa Drozd. - Do tej pory z takiej możliwości mogli skorzystać rodzice, pod warunkiem iż oboje byli zatrudnieni, świadczyli usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej lub prowadzili działalność pozarolniczą. Ta propozycja budziła wiele wątpliwości, dlatego też komisja zaproponowała, aby zobowiązać Zakład Ubezpieczeń Społecznych do poszerzenia informacji przedstawianej ministrowi o dane dotyczące poniesionych na ten cel wydatków.

Zadowolenie z nowelizacji wyraził poseł Henryk Smolarz z klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego:

- Równe traktowanie jest podstawą poczucia sprawiedliwości wszystkich obywateli i takie zmiany w kolejnych ustawach dokonują się, w tym konkretnym przypadku dotyczą rolników, którzy będą mogli na zasadach podobnych do innych korzystać z tych praw, które przysługują innym obywatelom. W imieniu własnym, a także Polskiego Stronnictwa Ludowego składam szczególne podziękowania za zmianę sposobu myślenia, funkcjonowania i podejścia do poczucia sprawiedliwości.

Zdaniem posła, dyskusyjne jest natomiast korzystanie przez rolników ze stworzonej możliwości zatrudniania niani:

- Oczywiście mam wątpliwości co do tych szacunków mówiących o tym, iż 1600 osób prowadzących działalność rolniczą skorzysta z proponowanych zmian. Uważam, że na pewno w pierwszym okresie będzie to znacząco mniej osób, które będą z tego korzystały. To jest jak gdyby też naturalne, bo nie można tutaj mechanicznie porównywać procentowo ilości osób zatrudnionych i wpłacających składki do ZUZ i do KRUS i powiedzieć, że taki sam odsetek tych osób będzie korzystał z proponowanych zmian, bowiem na polskiej wsi funkcjonuje nadal jeszcze nieco inny model rodziny. Tam rodziny wielopokoleniowe są jeszcze normą, co jest bardzo dobre, i tę opiekę nad najmłodszymi członkami rodzin bardzo często sprawują babcie, dziadkowie.