Ministerstwo Rolnictwa zapewnia, że monitoruje sytuację dotyczącą zasad sprzedaży ziemi.

A jest co monitorować, problemów jest niemało, chociażby związanych z sytuacją młodych rolników.

Więcej: Młody rolnik bez ziemi? 

Jakie zmiany są planowane w systemie obrotu ziemią – czy tylko w związku z programem Mieszkanie+ i nowym Kodeksem urbanistyczno-budowlanym? Czy przewiduje się np. ułatwienia dla młodych rolników, chociażby korzystających z pomocy PROW jako młodzi rolnicy?  Czy młody człowiek będzie mógł kupić ziemię, jeśli nie ma jej po rodzicach, a uzyskał wykształcenie rolnicze? – taki zestaw pytań skierowałam niedawno do MRiRW.

 „W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzony jest stały monitoring regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. poz. 585). Wpływające do Ministerstwa postulaty, zgłaszane głównie przez środowiska rolnicze, są wnikliwie analizowane i mogą zostać uwzględnione przy opracowywaniu projektu zmian ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, czy też ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Obecnie jednak nie można jednoznacznie wskazać, jakie konkretne zmiany zostaną wprowadzone” – napisano w odpowiedzi.

Ministerstwo ma też niewiele do powiedzenia, jeśli chodzi o trudności młodych rolników – nie widzi najmniejszego problemu w tym, że młody rolnik, którego status potwierdziła już ARiMR, musi się jeszcze zwrócić do ANR po zgodę na zakup ziemi od prywatnej osoby, nawet jeśli przeznaczy na ten cel pieniądze odebrane jako premia dla młodych rolników z PROW. W ogóle nie odnosi się do tego problemu.

Ministerstwo wyjaśnia tylko (podkreślenia moje):

<Odnosząc się natomiast do pytania „czy młody człowiek będzie mógł kupić ziemię, jeśli nie ma jej po rodzicach, a uzyskał wykształcenie rolnicze?” należy stwierdzić, że już obecnie możliwość taka istnieje.