Pisaliśmy o kłopotach z oczyszczeniem rowu, jakie ma Jan Dziekan z miejscowości Czermin. W sierpniu 2009 roku wójt wprawdzie nakazał sąsiadom oczyszczenie spornych rowów, ale nie zrobili tego – i rolnik od 20 lat ma zalewane pola. Jan Dziekan zwrócił się ze swoim problemem do starostwa powiatowego.To od stycznia wyjaśnia sprawę. W szczególności… bada przekroje podłużne i porzeczne oraz ustala spadek rowu:

„Prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie udrożnienia rowu zgodnie z art. 64b ustawy prawo wodne” – informuje Jan Kłodowski, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Mielcu, odpowiadając na kilkakrotnie ponawiane pytanie o wyjaśnienie sytuacji. – „Dotychczas:

·         przeprowadzono oględziny spornego odcinka rowu,

·         przesłuchano strony postępowania

·         na wniosek p. Dziekana rozszerzono krąg stron – przesłuchano nowe osoby

·         otrzymano kopię akt sprawy z UG w WADOWICACH Górnych

·         dokonano pomiarów geodezyjnych – ustalenie spadku rowu

·         otrzymano dodatkowe dowody w sprawie ze Spółki Wodnej

·         dokonano ponownych pomiarów GPS (ustalono przekroje podłużne i porzeczne rowu)

·         przesłuchano świadków w Gminie Wadowice Górne.

 W przyszłym tygodniu odbędzie się rozprawa administracyjna a po niej bezzwłocznie (po zapoznaniu się z aktami sprawy przez strony) zostanie wydana decyzja administracyjna.

 Dodam, że postępowanie jest przedłużone do końca maja br.”

Jak mówi Jan Dziekan, nad rowem już trzy razy zbierały się komisje. Oglądały, dyskutowały, badały nie tylko stan wody, ale i nastroje zainteresowanych. A drzewa tymczasem rosną w nurcie wody. Policja dopiero ma sprawdzić, kto je posadził.

Wypada pogratulować… W sytuacji, kiedy oczyszczenie rowu urasta do rangi wydarzenia, wymagającego półrocznych wyjaśnień, strach pomyśleć, co działoby się, gdyby urzędnikom Starostwa Powiatowego w Mielcu przyszło rozwiązać jakiś prawdziwy problem. Nic dziwnego, że w tej sytuacji od 20 lat nikt poza zalewanym rolnikiem nie zauważył, że rów wymaga systematycznego oczyszczania...

Podobał się artykuł? Podziel się!