Rozporządzenie określa termin, od 15 stycznia do 1 czerwca 2011 r., na składanie wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r., oraz sposób wypłaty tej dopłaty.

Wejście w życie proponowanych rozwiązań zawartych w rozporządzeniu przyczyni się do złagodzenia skutków tych zdarzeń klimatycznych oraz pozwoli na uzyskanie w kolejnych latach plonów o wysokiej jakości.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. (m)

Podobał się artykuł? Podziel się!