Przyjęty przez Radę Ministrów 25 września 2012 r. dokument zaprezentował w Sejmie wiceminister rozwoju regionalnego Marceli Niezgoda.

- Strategia wyznacza trzy obszary strategiczne: sprawne państwo, konkurencyjna gospodarka, spójność społeczna i terytorialna – powiedział i dodał: - Cele rozwojowe Strategii Rozwoju Kraju do roku 2020 powiązane są ze strategią wykorzystania funduszy europejskich na te lata, czyli właśnie z projektowaną umową partnerstwa. Tak została zaprogramowana logika nowej perspektywy finansowej, że nowe środki europejskie będą przyczyniać się do poprawy konkurencyjności, poprawy spójności społecznej, a także zwiększenia efektywności administracji. Strategia oparta jest na scenariuszu stabilnego rozwoju. Sukces tejże strategii będzie zależał czy też będzie wymagał akceptacji społecznej, zaangażowania wszystkich aktorów włączonych w proces rozwojowy, włączonych w jej realizację.

Według posła Cezarego Olejniczaka, rząd nie wywiązał się ze składanych obietnic: nie powstał system promocji gospodarki polskiej. – Mieliście na to 6 lat, żeby zrobić spójny system promocji, a tak nie jest. Ministerstwo Spraw Zagranicznych swoje, Ministerstwo Gospodarki swoje i na przykład Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi swoje. Marnotrawione są środki, jakby nie mogła tego robić jedna instytucja, która podlega premierowi, żeby promować polski eksport, tylko się chwalicie, że jest supereksport rolno-spożywczy.

Zdaniem posła, wkrótce może i tego zabraknąć:

- Za chwilę może go nie być, bo jest następny punkt: poprawa jakości żywności i zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego. Mieliście powołać inspekcję bezpieczeństwa żywności. Ile razy już o tym z tej mównicy mówiłem. I co? I nic, bo pan Arłukowicz nie chce swoich zabawek oddać i sanepidu. Tak dalej być nie może. W końcu to zróbcie, a nie piszcie o tym w tych papierach.

Niewłaściwie przebiega też wprowadzenie i zapewnienie ładu przestrzennego w kraju. - Proszę bardzo, posterunki policji są likwidowane, szczególnie na obszarach wiejskich. Już został tylko powiat. U mnie w powiecie złodzieje hasają, robią, co chcą. I jak wy chcecie ten ład wprowadzać na terenie naszego kraju do 2020 r.? Przy pomocy kogo, skoro nie ma policjantów na terenach wiejskich?