Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymała skargi Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP oraz Europejskiego Związku Żydów, które zawierają wnioski o zbadanie zgodności obowiązujących przepisów w kwestii uboju rytualnego z Konstytucją RP – poinformowała rzecznik i wskazała na rozbieżności między prawem polskim i unijnym: 1 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania. Od tego dnia kwestia uboju rytualnego nie jest regulowana wyłącznie przepisami prawa krajowego, ale również prawa unijnego.

Zgodnie z przepisami tegoż rozporządzenia, w przypadku zwierząt poddawanych ubojowi według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne wymogi dotyczące ogłuszania zwierząt przed ich uśmierceniem nie mają zastosowania, pod warunkiem, że ubój odbywa się w rzeźni – przypomniała rzecznik i dodała, że przepisy rozporządzenia nie uniemożliwiają państwom członkowskim utrzymania dotychczas obowiązujących przepisów krajowych, które służą zapewnieniu dalej idącej ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

Państwa członkowskie miały jednak obowiązek poinformować Komisję Europejską do dnia 1 stycznia 2013 r. o tego rodzaju przepisach.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało Komisję Europejską o obowiązującym w Polsce całkowitym zakazie uboju zwierząt bez ogłuszania.

Stan prawny w zakresie korzystania przez kościoły i inne związki wyznaniowe z wolności sumienia i wyznania, w tym z prawa przeprowadzania uboju według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne, jest niezwykle skomplikowany. Jednocześnie to Minister Rolnictwa odpowiada za podejmowanie inicjatywy legislacyjnej w omawianym zakresie.

Rzecznik Praw Obywatelskich poprosiła o zajęcie stanowiska w sprawie i poinformowanie, czy minister rolnictwa i rozwoju wsi planuje podjęcie prac legislacyjnych dotyczących uboju rytualnego.

Podobał się artykuł? Podziel się!