Od 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl będzie udostępniony portal dla beneficjentów PROW, zobowiązanych do wystosowania ofert na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności – poinformowała ARiMR.

Więcej: Strona z ofertami z PROW za 2 miesiące

Aby zamieścić zapytanie ofertowe, trzeba będzie zalogować się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń należy wystąpić, składając „Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”.

Przeglądanie opublikowanych zapytań ofertowych będzie możliwe bez konieczności logowania. 

Jak przypomina ARiMR, obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:

- Wnioskodawców/Beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;

- Wnioskodawców/Beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych  w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!