Podczas wczorajszych obrad rząd zapoznał się z Wykazem prac legislacyjnych i pozalegislacyjnych Rady Ministrów. Po uwzględnieniu wszystkich uwag dokument zostanie umieszczony na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl www.premier.gov.pl.

Postulaty zmian zapowiedzianych w expose zostały zawarte w 23 projektach ustaw. Najważniejsze z nich dotyczą: systemu emerytalnego, w tym wydłużenia do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn oraz kwotowej waloryzacji emerytur i rent.

Wprowadzone zostaną rozwiązania w systemie ulg podatkowych dla rodzin o najniższych dochodach - na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie. Zmienią się zasady przyznawania tzw. becikowego, które będzie przysługiwać tylko rodzinom z dochodami poniżej 85 tys. zł rocznie. Zlikwidowana zostanie ulga na internet.

Ważnym pakietem propozycji są zmiany dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników oraz propozycje reformujące system KRUS – informuje Centrum Informacyjne Rządu. Rząd zaplanował ponadto zmiany w systemie emerytalnym grup uprzywilejowanych (służby mundurowe, górnicy, sędziowie, prokuratorzy, duchowni).

W przyszłym roku rząd przyjmie regulacje prawne dotyczące podatku od bogactw naturalnych, chodzi o opodatkowanie wydobycia miedzi i srebra. Przyjęte będą również rozwiązania dotyczące wydobycia węglowodorów i gazu łupkowego.

Podobał się artykuł? Podziel się!