W porządku dziennym posiedzenia Sejmu rozpoczynającego się 5 grudnia znalazła się informacja Prezesa Rady Ministrów na temat stanu negocjacji pakietu legislacyjnego dotyczącego Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku w związku z nową perspektywą finansową UE na lata 2014-2020 oraz sposobu realizacji uchwały Sejmu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wsparcia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i wezwania Parlamentu Europejskiego do aktywnego działania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej, konkurencyjności i postępu oraz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników, a także sposobu ujęcia zagadnień związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich w dokumentach programowych i legislacyjnych UE i Rządu RP dotyczących perspektywy finansowej 2014 – 2020 w zakresie poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.

Nie ma jeszcze harmonogramu obrad, ale można spodziewać się przedstawienia tej informacji w czwartek, czyli 6 grudnia.

Podobał się artykuł? Podziel się!