Chodzi o korzystanie z tzw. odstępstwa rolnego; to przywilej, który pozwala rolnikowi na wysianie nasion odmiany prawnie chronionych (zebranych we własnym gospodarstwie) za odpowiednią opłatą na rzecz hodowcy.

W nowych przepisach poszerzono katalog gatunków roślin uprawnych podlegających odstępstwu rolnemu. Obejmie ono: pszenicę zwyczajną, żyto, jęczmień, pszenżyto, owies, kukurydzę, rzepak, łubin żółty i wąskolistny, lucernę siewną, groch siewny, bobik, wykę siewną, pszenicę twardą, rzepik, len zwyczajny (oleisty), a także ziemniaka.

W projekcie nowelizacji zaproponowano nowe zasady korzystania z odstępstwa rolnego - bez ponoszenia opłat na rzecz hodowcy. Z opłat będą zwolnieni posiadacze gruntów rolnych o powierzchni do 10 ha. Rolnicy mający od 10 do 25 hektarów będą mogli skorzystać z odstępstwa rolnego, jeśli we własnym gospodarstwie zamierzają uprawić jedną albo kilka z wymienionych roślin - z wyjątkiem ziemniaka.

Posiadacze gruntów rolnych powyżej 25 ha będą zobowiązani do wnoszenia opłat na rzecz hodowcy w przypadku użycia do siewu nasion odmian prawnie chronionych, zebranych we własnym gospodarstwie.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 lipca 2011 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!