Bitwą na argumenty dowodził senator Jerzy Chróścikowski.

Kolejna dyskusja wokół roślin transgenicznych była spowodowana tym, że w najbliższy czwartek komitet stały Rady Ministrów ma się zająć projektem ustawy o organizmach modyfikowanych genetycznie.

Chróścikowski należy do grona przeciwników upraw transgenicznych. Senator przypomniał otwierając dyskusję, że człowiek nie może zapanować nad biologią życia. Nie ma gwarancji, że organizmy modyfikowane genetycznie nie uwolnią się do środowiska – mówił Chróścikowski. Senator narzekał, że minister rolnictwa nie odpowiedział komisji pisemnie i nie przedstawił swojego stanowiska w sprawie GMO.

Obecny na posiedzeniu komisji Janusz Zaleski, wiceminister środowiska, przypomniał, że w sprawie regulacji prowadzenia upraw GMO, zapisy do projektu ustawy wniósł resort rolnictwa. Zaleski powiedział, że projekt ustawy niebawem zostanie skierowany do prac sejmowych.

W Polsce prawo dotyczące GMO jest przestarzałe. Obowiązuje to z czerwca 2001 r. i w żadne sposób nie przystaje do rzeczywistości – mówił Zaleski. Nowe prawo „genetyczne” ma regulować m.in. prowadzenie zakładów inżynierii genetycznej, zamierzonego uwolnienia organizmów GMO do środowiska w celach doświadczalnych, wprowadzenia do obrotu organizmów transgenicznych i uprawy takich roślin.

Zostanie dokonany podział zadań kontrolnych wobec GMO pomiędzy Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Ochrony Środowiska, Inspekcję Handlową, PIORiN i IJHARS oraz Inspekcję Weterynaryjną.

Prawo o organizmach genetycznie modyfikowanych po raz pierwszy będzie regulowało prowadzenie upraw roślin transgenicznych. To prawo jest zbieżne z tym co przedstawiają unijne zalecenia Komisji Europejskiej. Uprawa roślin GMO będzie wymagał zgłoszenia do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. W projekcie przewidziano konieczność zachowania odpowiedniej izolacji przestrzennej (pasów ochronnych) między uprawami konwencjonalnymi, ekologicznymi i uprawami GMO. Minister rolnictwa będzie miał możliwość wprowadzenia czasowego ograniczenia lub zakazu uprawy określonych roślin genetycznie zmodyfikowanych, gdy pojawią się nowe informacje dotyczące zagrożenia ze strony organizmów GMO.