Poprawki do nowelizowanej ustawy o ARR zgłosił klub PiS oraz Kukiz-15. Projekt został odesłany do dalszych prac w komisji rolnictwa.

Potrzeba nowelizacji ustawy wynika m.in. z likwidacji, z dniem 1 września 2017 roku, odpowiadającej za program dostarczania mleka i warzyw i owoców do szkół Agencji Rynku Rolnego. Ponadto te dwa, dotychczas odrębna unijne programy, zostały połączone i od roku szklonego 2017/2018 będą realizowane jako jeden program.

O ile posłowie nie mieli uwag co do samego programu dostarczania owoców i warzyw oraz mleka do szkół, uznając go za potrzebny, to zwracali uwagę (m.in. przedstawiciele PO i Nowoczesnej), że zadanie to jako delegowane będzie wykonywała nowa agencja - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), wykonując zadania agencji płatniczej.

Jak mówił Kazimierz Plocke (PO) będzie to wymagało uzyskania akredytacji na prowadzenie tego działanie przez ARiMR, a czasu jest na tyle mało, że do 1 września Agencja może jej nie uzyskać. Natomiast posłanka Paulina Hennig-Kloska poinformowała, że "wątpliwości budzi delegowanie tych zadań z ARiMR do KOWR". Zauważyła, że celem likwidacji ARR było ustanowienie w Polsce jednej agencji płatniczej i tam skupienie wszystkich działań podlegających akredytacji. Delegowania tego zadania z ARiMR do KOWR powoduje zwiększenie kosztów oraz konieczność wdrażania procedur akredytacyjnych w nowej jednostce".

Ponadto projekt nowelizacji doprecyzowuje przepisy dotyczące obowiązku zawierania pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych, mających na celu wzmocnienie pozycji producenta rolnego. Za brak takich umów, które musiały być zawarte w formie pisemnej - grożą wysokie kary. Przepisy te, które zaczęły obowiązywać od lutego br. krytykowali odbiorcy produktów rolnych - przetwórcy i handel jak również sami rolnicy.

Rząd zaproponował zmianę przepisów, m.in. dopuszczono możliwość zawarcia umowy drogą elektroniczną oraz skrócono obowiązek przechowywania umów do 2 lat.

Zróżnicowano również wysokość kar za nabycie produktów rolnych. Bez umowy (pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej) będzie to 10 proc. wartości transakcji, a gdy umowa będzie wadliwa - będzie to do 5 proc. wartości transakcji.