Dziś na stronie internetowej MRiRW ukazał się długo oczekiwany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Projekt dostosowuje wymagania dotyczące wniosków do zmian wprowadzonych w ustawie o zmianie ustawy o płatnościach.

I tak:

*są dwa podsektory w płatnościach do roślin wysokobiałkowych

- strączkowe na ziarno

- pastewne

* nie ma płatności do malin.

Informacja o powierzchni obszaru proekologicznego będzie w oddzielnym oświadczeniu, stanowiącym część wniosku.

Rolnicy ubiegający się o płatność dla młodych będą podawać numer PESEL małżonka, a jeśli wnioskodawcą jest osoba prawna – złożą oświadczenie o sprawowaniu faktycznej i trwałej kontroli nad daną osobą prawną.

Przy ubieganiu się o płatność do owiec lub kóz nie trzeba będzie wpisywać numerów identyfikacyjnych zwierząt.

Obowiązek wskazywania przez rolnika na materiale graficznym granic działek dotyczy także działek rolnych niezgłoszonych do płatności.

Rozporządzenie wejdzie w życie 15 marca.

Więcej:

Jakie zmiany we wnioskach o dopłaty w 2017 r.?

MRiRW: Będą zmiany w dopłatach bezpośrednich

Wniosek o dopłaty – przez Internet

Dopłaty bezpośrednie od 2017 r. będą zmienione

Podobał się artykuł? Podziel się!