- Pojęcie osoby uprawnionej nie jest dla rolników jasne, ponieważ nie jest to równoważne z zawodowym rzeźnikiem. Ubój na własny użytek w warunkach gospodarskich ma właśnie umożliwić rolnikom uniknięcie wysokich opłat, pobieranych przez zakłady zajmujące się ubojem usługowym – informuje w interpelacji poseł Dariusz Piontkowski (PiS).

Jednak, jak wynika z praktyki,  rolnicy mają problem z samodzielnym ubojem zwierząt. Muszą ubiegać się o certyfikat uprawniający do przeprowadzania uboju. - W związku z tym w wielu gminach brakuje osób mogących przeprowadzić legalny ubój zwierząt, na co skarżą się rolnicy. Sytuacja taka zmusza rolników albo do korzystania z usług rzeźni, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, albo do nielegalnego uboju zwierząt – informuje poseł.

- Osoba dokonująca uboju zwierzęcia kopytnego poza rzeźnią na użytek własny gospodarstwa powinna posiadać kwalifikacje do wykonywania czynności związanych z uśmierceniem zwierzęcia. Ubój świń, owiec i kóz w gospodarstwach może być wykonywany wyłącznie przez osoby, które ukończyły 18 lat, mają wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe oraz odbyły praktykę na stanowisku ubojowym pod nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku ubojowym – informuje Ministerstwo Rolnictwa. Jednak dla rolników, którzy dokonują uboju bardzo rzadko uzyskanie odpowiednich kwalifikacji jest kłopotliwe i często wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Ministerstwo jednak pociesza, że w związku z tym, że przepis określający kwalifikacje osób dokonujących uboju w gospodarstwie na własne potrzeby jest nadmiernie restrykcyjny w stosunku do osób sporadycznie dokonujących takiego uboju, podjęto prace legislacyjne zmierzające do zmiany przepisów. Proponowane zmiany mają na celu pozostawienie wymagań dotyczących kwalifikacji wyłącznie w przypadku osób zatrudnianych w zakładach uboju oraz osób dokonujących usługowo uboju zwierząt poza rzeźnią, przy jednoczesnym uchyleniu tych wymagań w przypadku, gdy ubój będzie dokonywany w gospodarstwie przez właściciela zwierząt.

Zgodnie art. 17 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego w gospodarstwie nie można ubijać zwierząt jednokopytnych i bydła w wieku
powyżej 6 miesięcy. Ubój tych zwierząt musi odbywać się w rzeźni. Natomiast ubój pozostałych gatunków zwierząt, w tym świń, owiec, kóz i cieląt, może odbywać się w gospodarstwie.

Podobał się artykuł? Podziel się!