Za odrzuceniem informacji - którą przedstawił w środę posłom minister rolnictwa Marek Sawicki - opowiedziało się 197 posłów, przeciw 227, od głosu wstrzymał się jeden.

Sawicki odpowiadając przed piątkowym głosowaniem na pytania posła Romualda Ajchlera (SLD), powiedział m.in. decyzja ministra rolnictwa ws pomocy jaka jest udzielana w związku z suszą, podejmowana jest tylko na zasadach i granicach prawa.

Podkreślał, że pomoc państwa w związku ze skutkami suszy nie ma charakteru odszkodowania.

- Jest to pomoc państwa, a nie odszkodowania wiążące się z wartością strat. Natomiast warunkiem udzielania pomocy jest rzeczywiście pomniejszenie przychodów w gospodarstwie w danym roku o 30 proc. w stosunku do średniej z trzech lat poprzednich, czy też pięciu lat poprzednich odejmując najwyższy i najniższy przychód - powiedział minister.

Dodał, że kwestia rolników, którzy są objęci innym systemem ubezpieczeń, nie była rozważana w czasie przygotowywania rozporządzenia ws pomocy związanej ze skutkami suszy.

Przedstawiając w środę posłom informację Sawicki mówił, że z opracowanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla wszystkich gmin Polski (3064 gmin) wynika, że w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 roku zagrożenie suszą rolniczą występuje dla 14 kategorii upraw (rośliny strączkowe, ziemniaki, krzewy owocowe, chmiel, kukurydza na kiszonkę, tytoń, warzywa gruntowe, buraki cukrowe, drzewa owocowe i kukurydza na ziarno).

Jak dodał, tegoroczna susza jest szczególnie dotkliwa, w skrajnych przypadkach może prowadzić do całkowitej utraty plonów.

Minister poinformował wówczas, że według stanu na 8 września powołane przez wojewodów komisje oszacowały straty w 1400 gminach. Poszkodowanych jest ponad 200 tys. gospodarstw, dotkniętych suszą (według meldunków komisji) jest prawie 1,8 mln hektarów powierzchni upraw, przy szacowanej wielkości strat ponad 1 mld zł.

Sawicki przypomniał, że rząd przeznaczył na pomoc "suszową" dla rolników 450 mln zł. Otrzymają ją rolnicy, których straty wyniosą co najmniej 30 proc. produkcji rolnej z trzech ostatnich lat. Pomoc wyniesie 800 zł na hektar dla rolników posiadających sady i krzewy owocowe oraz 400 zł na hektar dla pozostałych pod warunkiem, że ubezpieczyli oni połowę upraw. Jeżeli nie - pomoc będzie o 50 proc. niższa. Wnioski mają być składane do końca września, wtedy ARiMR będzie mogła rozpocząć wypłacać pomoc po 10 października - dodał.