Za przyjęciem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych głosowało 433 posłów, przeciwny był jeden poseł, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Dzięki nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych budżet państwa opłaci składki emerytalne i rentowe osobom rezygnującym z pracy w związku z opieką nad dzieckiem - które zatrudnione są na umowę zlecenie, prowadzą firmy, a także osobom dotąd nieubezpieczonym. Zmiany obejmą także ubezpieczonych w KRUS.

Nowe przepisy wprowadzają różne podstawy wymiaru składek. Dla osób mających co najmniej sześciomiesięczny staż ubezpieczeniowy bezpośrednio przed skorzystaniem z możliwości ubezpieczenia w związku z opieką nad dzieckiem - będzie to 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dla osób bez stażu ubezpieczeniowego, bezrobotnych oraz ze stażem krótszym niż półroczny - będzie to 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Projekt zakłada, że w przypadku osób, które mają co najmniej półroczny staż ubezpieczeniowy, budżet będzie finansował składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne. Natomiast w przypadku osób dotychczas nieubezpieczonych bądź tych, których staż ubezpieczeniowy jest krótszy niż sześć miesięcy, budżet będzie finansował tylko składki na ubezpieczenia emerytalne.

Osoby dotąd nieubezpieczone będą mogły wybrać system ubezpieczeń (ZUS lub KRUS).

Jak podkreślał wcześniej minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, było to rozwiązanie, do wprowadzenia którego PSL zobowiązał się podczas debaty nad wydłużeniem wieku emerytalnego.

Zaznaczył, że ustawa de facto wprowadzi urlopy wychowawcze dla grup, które dotychczas nie miały do nich prawa: prowadzących działalność gospodarczą, pracujących na umowy zlecenie, ubezpieczonych w KRUS, studentów, bezrobotnych, a także nieubezpieczonych. Osoby te nie mają obecnie odprowadzanych składek za okres opieki nad dzieckiem, a wysokość przyszłej emerytury zależy od wysokości zgromadzonego kapitału. Dlatego - jak przekonywał minister - tak istotne jest, by osoby wychowujące dzieci nie miały przerw w okresie składkowym.