Teraz nowela trafi do prezydenta.

Jedna z popartych przez Sejm poprawek Senatu do ustawy o nasiennictwie upoważnia Radę Ministrów do wydania rozporządzenia zakazującego obrotu materiałem siewnym określonych odmian "kierując się ich nieprzydatnością do uprawy w warunkach klimatyczno-glebowych Rzeczypospolitej Polskiej lub koniecznością uniknięcia zagrożeń zdrowia ludzi, zwierząt, roślin oraz dla środowiska".

Kolejna poprawka precyzuje stosowanie dotychczasowych przepisów związanych z cofaniem upoważnień do wydawanych paszportów roślin, produktów roślinnych, które będą obowiązywać do dnia wejścia ustawy. Trzecia poprawka precyzuje termin wydania nowego rozporządzenia na okres 12 miesięcy od dnia wejścia ustawy.

Nowe przepisy przewidują m.in. możliwość wpisywania do krajowego rejestru odmian gatunków, które nie są objęte przepisami UE, a są tradycyjnie uprawiane w Polsce. Będzie też ułatwione wpisywanie do krajowego rejestru odmian regionalnych i amatorskich oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych.

Ustawa ponadto wprowadza zmiany dotyczące etykietowania, plombowania i pakowania materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych, definicji materiału siewnego oraz materiału szkółkarskiego oraz przepisów w zakresie rejestracji dostawców i odmian.

Nowe regulacje ograniczają również koszty działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). Chodzi o wprowadzenie możliwości dokonywania oceny cech zewnętrznych roślin przez akredytowanych kwalifikatorów. Dzięki nowym przepisom ma się zwiększyć skuteczność działań inspekcji.

Znowelizowana ustawa o nasiennictwie i o ochronie roślin wdraża postanowienia trzech dyrektyw UE. Ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. 

Podobał się artykuł? Podziel się!