Głosowało 445 posłów; za opowiedziało się 316, a 129 wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja jest następstwem wejścia w życie unijnego rozporządzenia, zmieniającego dotychczasowe przepisy w zakresie stosowania płatności bezpośrednich dla rolników w odniesieniu do roku 2013.

Zgodnie z projektowanymi przepisami dopłaty będą przyznawane rolnikom, którzy otrzymywali za 2012 r. tzw. krajowe płatności uzupełniające, czyli producentom zbóż, roślin oleistych, wysokobiałkowych i motylkowatych, roślin paszowych uprawianych na trwałych użytkach zielonych, chmielu, skrobi ziemniaczanej i tytoniu.

W Polsce dopłaty bezpośrednie składały się dotychczas z dwóch części; była to tzw. płatność jednolita, która przysługiwała wszystkim posiadaczom ziemi (nawet jeżeli jej nie uprawiali), oraz płatności uzupełniającej, płaconej z krajowego budżetu i przeznaczonej tylko dla niektórych sektorów produkcji.

Wnioski o przyznanie tzw. przejściowego wsparcia krajowego za 2013 r. będzie można składać od 15 marca do 15 maja br. Dokumenty przyjmować będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną określone w projekcie budżetu na 2014 r. Jak mówił w piątek wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk, ma to być ok. 2 mln zł.

Ustawa ma wejść w życie 15 marca br.

Posłowie PiS i SLD zwracali uwagę, że ustawa została uchwalona w rekordowym tempie. Rząd zaakceptował projekt 16 stycznia; pierwsze i drugie czytanie odbyło się 24 stycznia, a dzień później - głosowanie.

Teraz nowelizacja trafi do Senatu.

Podobał się artykuł? Podziel się!