W środę na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw, którego autorem jest resort rozwoju wsi i rolnictwa.

Jak tłumaczył wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki projekt ten wynika z potrzeby stworzenia nowych podstaw prawnych niezbędnych do wdrożenia nowego programu dostarczanie owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych tzw. programu dla szkół, począwszy od roku szkolnego 2017/18. Przypomniał, że program dla szkół zastąpi dwa dotychczasowe programy "Mleko w szkole" oraz "Owoce i warzywa w szkole".

Od 1 września 2017 r. agencją płatniczą realizującą zadania Unii Europejskiej w Polsce będzie jedynie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Tego dnia zacznie także działać Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który zastąpi zlikwidowane: Agencję Rynku Rolnego (ARR) i Agencję Nieruchomości Rolnych (ANR).

Zatem od 1 września 2017 r. ARiMR będzie odpowiedzialna za nowy program dla szkół, ale zadania agencji płatniczej dotyczące realizacji tego programu, od 1 września 2017 r. będą wykonywane przez KOWR jako zadania delegowane (zgodnie z ustawą o ARiMR)".

Z kolei minister rolnictwa i rozwoju wsi będzie odpowiedzialny za przygotowanie i przekazanie Komisji Europejskiej strategii dotyczącej wdrażania nowego programu dla szkół.

Ponadto projekt doprecyzowuje przepisy ustawy dot. obowiązku zawierania pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych mających na celu wzmocnienie pozycji producentów - zmienią przepisy dotyczące obowiązkowego zawierania umów między producentem (rolnikiem) a nabywcą produktów rolnych przy każdej transakcji.

"Wyłączamy z obowiązku dostawy bezpośrednie oraz producentów będących członkami zorganizowanych osób prawnych, rolniczy handel detaliczny, a więc te wszystkie formy handlu, przy których zawieranie umów jest bardzo trudne" - wyjaśnił. Oprócz formy pisemnej zawarcia umowy między producentem (rolnikiem) a nabywcą, dopuszczono formę elektroniczną i dokumentową. Okres przechowywania umów został określony na 2 lata.

Zróżnicowano również wysokość kar za nabycie produktów rolnych. Bez umowy (pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej) będzie to 10 proc. wartości transakcji, a gdy umowa będzie wadliwa - będzie to do 5 proc. wartości transakcji.