Chodzi o nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Nowela wdraża prawo unijne do polskich przepisów i reguluje kwestie dotyczące m.in. sprawowania nadzoru nad lokalnymi grupami działania, monitorowania i oceny realizacji lokalnych strategii rozwoju. Ma to pozwolić na lepsze wykorzystanie środków unijnych przeznaczonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którą realizują samorządy wojewódzkie.

Nowelizacja wprowadza ponadto możliwość przyznania pomocy dla lokalnych grup działania do końca czerwca 2015 r., a nie, jak do tej pory, na okres jednego roku. Ma to spowodować lepsze i elastyczne wykorzystanie unijnych pieniędzy.

Nowe przepisy umożliwiają ministrowi rolnictwa podział pieniędzy na określone projekty dotyczące np. usług dla ludności wiejskiej, odnawialnych źródeł energii oraz infrastruktury szerokopasmowego internetu na obszarach wiejskich.

Nowela określa także zasady odstępowania od windykacji kwoty należności lub nadmiernie pobranych płatności, jeżeli kwota ta nie przekracza 100 euro. Dotyczy to m.in. takich działań jak renty strukturalne, wspieranie gospodarowania na obszarach górskich czy obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Nowelizacja wprowadza ponadto podstawy prawne do zwolnienia beneficjentów unijnych programów od podatku dochodowego m.in. od umorzonych należności i wierzytelności dla agencji płatniczych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Zwolnione z podatku będą też umorzone należności z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności. Dotychczas nie ma podstaw do zwolnienia rolników z płacenia tego podatku.

Zmiany mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!