Sprawozdawca komisji rolnictwa i rozwoju wsi senator Przemysław Błaszczyk (PiS) wyjaśniał, że nowelizacja ma na celu "uregulowanie funkcjonowania Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, a także powoływania i odwoływania prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych". Powiedział, że głównym założeniem zmian jest zmniejszenie rady do 9 członków. - Do tej pory liczyła aż 25 członków. W ostatnim czasie prowadziło to do pewnego chaosu, do problemów z prawidłowym funkcjonowaniem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych - zaznaczył.

Do 9-osobowej Rady PKWK 6 członków będzie powoływanych przez ministra rolnictwa spośród kandydatów przedstawionych przez organizatorów wyścigów konnych, organizacje zrzeszające hodowców i właścicieli koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych. Dwie osoby w Radzie mają reprezentować organizacje trenerów i jeźdźców. W składzie Rady znajdzie się także przedstawiciel organu nadzoru, czyli ministra rolnictwa.

Ustawa zakłada, że kadencja Rady rozpoczyna się z dniem pierwszego posiedzenia, które zwołuje minister rolnictwa. Długość kadencji prezesa nie jest określona.

Zdaniem sprawozdawcy "ustawa jest ściśle techniczna". Wyjaśnił, że pierwsza z trzech poprawek dotyczy systemu głosowania ws. odwołania przewodniczącego i wnioskowania o odwołanie prezesa. Zwiększa ona liczbę obecnych członków rady podczas głosowania do siedmiu - dalej pozostaje zwykła większość głosów. Dodał, że w pozostałych głosowaniach pozostaje liczba pięciu członków, czyli - jak tłumaczył - minimalna i zwykła większość.

Druga poprawka - jak zaznaczył Błaszczyk - dotyczy rozliczenia delegacji. Komisja opowiedziała się za tym, że delegacje mają być rozliczane nie w jednej trzeciej, ale w pełni. - Członkowie rady działają społecznie i myślę, że nie będzie problemu, jeżeli będzie zwrot tych kosztów dojazdu - powiedział sprawozdawca.

Trzecia poprawka umożliwia podjęcie przez prezesa pracy w sferze naukowej, ale - jak zwrócił uwagę senator PiS - za zgodą ministra rolnictwa. - Chodziło nam głównie o to, że jeśli pan prezes zechce udzielać się w sferze naukowej, to żeby miał możliwość wykonywania dodatkowych zajęć, możliwość takiego funkcjonowania - tłumaczył Błaszczyk.

Nowe przepisy przewidują, że Rada będzie miała możliwość wnioskowania o odwołanie członka Rady, jeżeli utrudnia lub uniemożliwia jej pracę; będzie też mogła wnioskować o odwołanie prezesa. Ponadto minister rolnictwa będzie mógł odwołać członka Rady z własnej inicjatywy.

Uchwały Rady będą podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej pięciu jej członków.

Jak dotychczas, prezes PKWK będzie powoływany i odwoływany przez ministra rolnictwa, jednak nie będzie potrzebny w tym celu wniosek Rady PKWK, ale potrzebne będzie zasięgnięcie jej opinii.