- Zespół rolny PiS przygotował siedem projektów ustaw, które są ważne z punktu widzenia rolnictwa - podkreślił wiceszef klubu PiS Krzysztof Jurgiel na konferencji prasowej w Sejmie. Wyraził też nadzieję, że "rząd i minister rolnictwa pochylą się nad propozycjami PiS i będą one szybko rozpatrywane".

Jedna z inicjatyw PiS to projekt ustawy o spółdzielniach rolniczych. Jak zaznaczył Jurgiel jest on wzorowany na rozwiązaniach przedwojennych. Projekt przewiduje m.in., że spółdzielnie rolnicze tworzone będą z inicjatywy rolników, a jej członkami będą mogli być tylko rolnicy współpracujący z nimi.

Inna z propozycji dotyczy zmian w ustawie o izbach rolniczych. - Chcemy wzmocnić izby rolnicze, jako powszechny samorząd rolniczy - mówił poseł Jan Ardanowski. Dzięki projektowi PiS zwiększone zostałyby uprawnienia izb rolniczych, mogłyby one m.in. prowadzić szkoły rolnicze. Zwiększony zostałby też katalog zadań, jakie izby wykonują odpłatnie, co - podkreślił Ardanowski - zwiększyłoby ich dochody. Ponadto izby zyskałyby uprawnienie do prowadzenia rachunkowości na rzecz rolników. Ma to związek z zapowiedziami rządu dotyczącymi docelowego włączenia rolników w powszechny system rachunkowy i ubezpieczeń społecznych.

- Aktywność organizacji rolniczych, w szczególności samorządu rolniczego jest niezbędna do budowy społeczeństwa obywatelskiego - ocenił Ardanowski.

Robert Telus (PiS) zaprezentował natomiast propozycję zmian w ustawie o samorządzie gminnym, która ma wprowadzić finansowaną z budżetu dietę dla sołtysa.

W uzasadnieniu do projektu czytamy m.in., że na mocy ustawy o samorządzie gminnym istnieje możliwość wypłacania sołtysom diet, ale w praktyce sytuacja jest bardzo zróżnicowana (są gminy, w których dieta równa się diecie radnych, ale są też takie, w których dieta nie jest wypłacana w ogóle). - W tej sytuacji zasadne wydaje się, aby niezależnie od rozwiązań przyjętych w poszczególnych gminach, każdemu sołtysowi przysługiwała dieta w wysokości od 100 do 250 zł, w zależności od wielkości sołectwa. Kwota ta byłaby corocznie waloryzowana, począwszy od 1 marca 2012 r. w oparciu o wskaźnik inflacji w minionym roku kalendarzowym. Kwota diety wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych - czytamy.

Według autorów projektu na realizację wypłat diet należy zabezpieczyć ok. 98 mln zł z budżetu państwa.

Wśród propozycji PiS jest także m.in. dodatek emerytalny dla strażaków ochotników, poszerzenie dostępności do ubezpieczeń rolnych i zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Podobał się artykuł? Podziel się!