Sąd Najwyższy uchylił uchwałę KRL-W 33/2011 z dnia 17 stycznia 2011 w sprawie zagwarantowania ochrony protestującym lekarzom weterynarii, w której KRL-W zobowiązała Głównego Lekarza Weterynarii oraz wojewódzkich i powiatowych, do zagwarantowania wszystkim lekarzom weterynarii, biorącym udział w proteście, ochrony przed wszystkimi możliwymi konsekwencjami finansowo-personalnymi oraz zagwarantowania im propozycji podpisania umów z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii.

Uchwały organów samorządu weterynaryjnego nie mogą w swej treści jednostronnie i władczo nakładać na te organy jakichkolwiek obowiązków prawnych. – można przeczytać w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego.

Sąd najwyższy umorzył jednak postępowanie w sprawie skarg MR co do trzech innych uchwał KRL-W, w sprawie odstąpienia lekarzy weterynarii od podpisywania umów z tytułu wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii, w sprawie rozszerzenia katalogu czynności niewykonywanych przez lekarzy weterynarii oraz w sprawie akceptacji wyników negocjacji zespołu KRL-W z ministrem RiRW, w części dotyczącej zobowiązania lekarzy weterynarii zawierających umowy na czynności z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii, do podpisywania tych umów na czas określony, z terminem ich obowiązywania do dnia 28 lutego 2011. Podobał się artykuł? Podziel się!