W swoim oświadczeniu wygłoszonym w Sejmie poseł Lech Kołakowski z Prawa i Sprawiedliwości powiedział:
- Nie sposób sobie wyobrazić rozmiaru szkód oraz dramatów ludzkich, do jakich dojdzie w przypadku braku szybkiej reakcji rządu. Rolnicy nie mają niezbędnych środków pieniężnych pozwalających na godziwe życie rodzin, w tym edukację dzieci. Tajemnicą poliszynela jest fakt, iż polska wieś jest mocno spolaryzowana, przy czym rolnicy o bardzo wysokich dochodach stanowią w dalszym ciągu mniejszość tej społeczności, nad czym należy ubolewać.


Poseł przypomniał, że w wyroku z 26 października 2010 r. Trybunał Konstytucyjny uznał niekonstytucyjność przepisów w zakresie, w jakim określają zobowiązanie budżetu państwa do finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich wskazanych w nim rolników i ich domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, prowadzących działalność rolniczą, bez względu na wysokość osiąganych przez nich przychodów i stwierdził, iż konieczna jest ocena kryterium, na podstawie którego dokonano zróżnicowania, bo wszelkie odstępstwo od nakazu równego traktowania podmiotów podobnych musi zawsze znajdować podstawę w przekonujących argumentach. Kryterium to powinno pozostać w związku z innymi wartościami, zasadami czy normami konstytucyjnymi uzasadniającymi odmienne traktowanie podmiotów podobnych.

Tymczasem jest duże niebezpieczeństwo, że ubezpieczeni w KRUS-ie od 3 lutego 2012 r. z własnej kieszeni zapłacą za wizytę u lekarza i pobyt w szpitalu. Ministerstwo Zdrowia ani Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie czują się odpowiedzialne za stan prac nad zmianą ustawy, wskazując na właściwość międzyresortowego zespołu do spraw reformy systemu ubezpieczeniowego. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez Piotra Olechno, rzecznika prasowego Ministerstwa Zdrowia, oraz Małgorzatę Książyk z biura prasowego Ministerstwa Rolnictwa.


- W moim odczuciu rząd uchyla się od odpowiedzialności za przedstawienie przed wyborami parlamentarnymi swojego stanowiska i określenie jasnych kryteriów, na podstawie których rolnicy będą mogli liczyć na pomoc budżetu państwa związaną z finansowaniem ich ubezpieczenia zdrowotnego - mówił poseł Lech Kołakowski. - Rolnicy mają prawo do rzetelnej informacji, nawet jeśli jest ona gorzka i niewygodna dla rządzących. Pragnę przypomnieć, iż intencją przyświecającą autorom cytowanej ustawy było udzielenie pomocy z budżetu państwa na rzecz mieszkańców polskiej wsi ze wzglądu na nieopłacalność produkcji rolnej. Niewątpliwie cel i sens powyższej regulacji powinien być zachowany.

Podobał się artykuł? Podziel się!