Za uchwaleniem ustawy było 226 posłów, przeciw 112, 7 wstrzymało się od głosu. W głosowaniu nie wzięli udziału posłowie Ruchu Palikota na znak protestu przeciwko trybowi pracy nad tym projektem.

Sejm nie przyjął poprawek klubu Solidarna Polska, by ustawa nie miała charakteru przejściowego, czyli obowiązywała nie tylko w 2012 r.

Poprawki PiS dotyczyły pobierania składki z odpisu od podatku rolnego oraz aby składkę płaciły gospodarstwa ponad 50 ha i by była ona jednolita - wynosiła 36 zł, czyli tyle, ile obecnie najniższa składka od osób prowadzących działalność gospodarczą.
Sejm przyjął poprawkę PSL, zgodnie z którą rolnicy prowadzący produkcję w ramach tzw. działów specjalnych nie będą płacili składek zdrowotnych na podstawie nowej ustawy, ponieważ już je opłacają z innego tytułu. Była to jedyna poprawka, która uzyskała poparcie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Wniesiona przez rząd zmiana opłacania składek zdrowotnych przez rolników jest spowodowana wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z października 2010 r. Trybunał uznał za niekonstytucyjne zapisy, według których budżet państwa opłaca składki za rolników bez względu na ich dochody. Na zmianę tych przepisów TK dał Sejmowi 15 miesięcy - do 4 lutego 2012 r. Rząd chce, by nowe prawo obowiązywało od 1 lutego tego roku.

Wicepremier minister gospodarki Waldemar Pawlak wyjaśnił, że kłopotliwość nowej ustawy wynika z tego, że Trybunał "wąsko" rozpatrywał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich. Trybunał ustosunkował się tylko do dwóch artykułów Konstytucji, a nie odniósł się do tego, który mówi o prawie wszystkich obywateli do ochrony zdrowia ze środków publicznych. Gdyby pytanie było zadane w kontekście tego artykułu, to być może współpłacenie mogłoby być w ogóle zakwestionowane - tłumaczył Pawlak.

Wiceminister zdrowia Jakub Szulc przekonywał podczas głosowań, że nieuchwalenie ustawy spowoduje, iż budżet państwa nie będzie mógł przekazać do KRUS na składki zdrowotne rolników ok. 1,5 mld zł. Podkreślił, że rząd podjął już prace nad podatkiem dochodowym dla rolników i w przyszłości to podatek będzie decydował o wysokości składki zdrowotnej. - To rozwiązanie ma charakter czasowy i ma obowiązywać tylko w roku 2012 - zapewnił.