PRZEGLĄD PRASY: W myśl przepisów ustawy o PIT za koszt uzyskania przychodów uznaje się wydatek, który został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. Kwoty uiszczane na ubezpieczenie rolników nie został włączone do zamkniętego katalogu wydatków nie stanowiących kosztu uzyskania przychodów, tak więc pozostaje do rozpatrzenia jedynie kwestia powiązania ich z przychodem – pisze Piotr Witkowski.

Wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów uznawane więc będą za koszty uzyskania przychodu. Na przykład dodatkowa składka na ubezpieczenie społeczne rolników jest ustawowym obciążeniem podatnika związanym faktem bycia przedsiębiorcą. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników uzależnia powstanie obowiązku płacenia składek właśnie od prowadzenia działalności. W przypadku gdy pozarolnicza działalność gospodarcza nie jest przez rolnika prowadzona, nie powstaje obowiązek zapłaty dodatkowej składki.

Organy podatkowe zajmują w tym zakresie jednolite stanowisko, uznając iż dodatkowa kwota płacona przez rolnika prowadzącego działalność gospodarczą na ubezpieczenie jest kosztem uzyskania przychodów. PODSTWA PRAWNA Art. 22 ust.1 z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z póżn. Zm.).

Źródło: Gazeta Prawna

Podobał się artykuł? Podziel się!