- Są trzy formy prawne działania grup producentów rolnych: spółdzielnia, spółka, zrzeszenie – mówił podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rola prawa w procesie gospodarowania ziemią w Polsce”  dr Romuald Waśniewski. – Spółdzielni przysługują dopłaty po uznaniu jej za grupę producentów rolnych.

Trzeba o to wystąpić do marszałka województwa. Spółdzielnia musi się dostosować do rodzaju produkcji, który gwarantuje dopłaty. Zmiana rodzaju produkcji może nastąpić w drodze uchwały. To, jak funkcjonuje spółdzielnia i jaki sposób przekształcania wybrać, zależy od prawa własności. Istotne jest przede wszystkim to, czy spółdzielcy gospodarują na gruntach własnych, czy też są one własnością spółdzielni.

Podobał się artykuł? Podziel się!