Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację ministra rolnictwa i rozwoju wsi o stanie wód i podstawowych urządzeń melioracyjnych w Polsce,  melioracjach wodnych, finansowaniu melioracji ze środków krajowych oraz ze środków UE w latach 2007-2014 oraz stan wykorzystania środków UE przeznaczonych na lata 2007-2014 w budżecie UE, a także barierach organizacyjnych, prawnych i finansowych w funkcjonowaniu spółek wodnych.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki zwrócił szczególną uwagę na funkcjonowanie spółek wodnych. Podkreślił m.in. brak współodpowiedzialności członków ww. spółek za użytkowane mienie, małą kulturę użytkowania w zakresie urządzeń melioracyjnych.

W dyskusji podkreślano, że zbyt niskie składki członkowskie odprowadzane do budżetu nie pozwalają na wykonanie napraw wszystkich awarii sieci drenarskich i objęcie konserwacją wszystkich rowów. Powoduje to irytację zwłaszcza tych rolników, na gruntach których pozostały nienaprawione uszkodzenia sieci przyczyniające się do powstawania strat w uprawach. Negatywnie odbierany jest też zbyt mały zakres robót wykonywanych na rowach. Podkreślano, że melioracja w Polsce działa na zasadzie systemu naczyń połączonych, że żywioł nie zna granic sąsiednich gmin, a zaniedbania w jednej gminie dają skutki w sąsiedniej, w związku z powyższym postulowano o zmiany systemowe w organizacji spółek.

Minister poinformował, że w celu poprawy funkcjonowania spółek wodnych oraz stanu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 30 listopada 2011 r. kierownictwo resortu podjęło decyzję o przygotowaniu do końca marca 2012 r. projektu zmian w obowiązujących przepisach dotyczących spółek wodnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!