Jak dowiedzieliśmy się, w projekcie tym znajdują się propozycje przepisów pozwalających regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, na obszarze swego działania, wydać zarządzenie zezwalające w stosunku do bobra europejskiego na czynności, które pozwolą ograniczyć nadmierną liczebność tego gatunku.

Przesłanką do wydania takiego zarządzenia na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, byłaby konieczność ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do upraw rolnych, lasów, rybołówstwa lub wody oraz konieczność zapewnienia zdrowia lub bezpieczeństwa powszechnego.

W zarządzeniu zostaną określone miedzy innymi podmioty, które będą wykonywały czynności określone w zarządzeniu, wskazane dozwolone metody lub sposoby wykonania tych czynności, obszar, na jakim działania te mogą być podjęte, a także termin złożenia informacji z ich realizacji.

Podobał się artykuł? Podziel się!