Wdrożone rozwiązania są rezultatem negocjacji leśników z przedsiębiorcami z branży drzewnej, jakie toczyły się od roku pod auspicjami ministra środowiska. Wprowadzają one szereg istotnych dla obu stron zmian. - Sądzę, że udało się nam wypracować satysfakcjonujący kompromis. Z jednej strony nowe zasady dają naszym klientom większy komfort i pewność co do możliwości nabycia niezbędnej ilości surowca po stabilnych cenach. Z drugiej - w odpowiednim stopniu zabezpieczają interesy Lasów Państwowych, które zarządzają przecież mieniem Skarbu Państwa i utrzymują się z przychodów w ponad 90 proc. pochodzących ze sprzedaży drewna - mówi Adam Wasiak.

Drewno przeznaczone do sprzedaży hurtowej zbywane będzie w ramach trzech procedur internetowych:

  • sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym (PLD) dla klientów z tzw. historią zakupów (tych, którzy nabywali już surowiec od LP);
  • sprzedaży ofertowej w PLD dla firm, które realizują nowe inwestycje;
  • aukcjach w aplikacji „e-drewno" dla wszystkich zainteresowanych.

Przedsiębiorcy uprawnieni do udziału w procedurach sprzedaży ofertowej będą mogli zawierać z LP bezterminowe umowy. Taka ramowa umowa będzie dla firmy swoistą dodatkową gwarancją możliwości nabycia w PLD drewna w ilości do 70 proc. średniej jej zakupów z ostatnich 3 lat. Inaczej niż dotychczas w portalu klienci będą składali oferty tylko na masę zamawianego surowca (będą one redukowane proporcjonalnie, jeśli przekroczą ilość drewna przeznaczoną do sprzedaży w tej formie). Ceny nie będą już przedmiotem licytacji; ustalą je poszczególni nadleśniczowie w porozumieniu z szefami właściwych regionalnych dyrekcji LP, na podstawie średnioważonej ceny na daną grupę handlowo-gatunkową, uzyskanej w internetowym przetargu ograniczonym w PLD na II półrocze 2012 r. Na podstawie wyników sprzedaży ofertowej w PLD przedsiębiorca będzie podpisywał z LP szczegółową umowę roczną. Nowością będzie też wydzielenie do sprzedaży ofertowej pewnej masy drewna dla przedsiębiorców, którzy rozwijają działalność i zwiększają moce przerobowe (niezależnie od tego, czy posiadają historię zakupów). Skorzystać z tej możliwości będą mogły podmioty, które potwierdzą dokonanie inwestycji, przedstawiając określone przez LP dokumenty.