Jak informuje „Rzeczpospolita”, opinia rzecznika dotyczy dwóch polskich spraw, w których NSA skierował pytanie prejudycjalne (przez rozpatrzeniem sprawy): czy w świetle prawa UE za podatnika VAT można uznać osobę, która stopniowo sprzedaje działki, nabyte jako grunt rolny i na potrzeby działalności rolniczej, a potem w związku ze zmianą prawa miejscowego przeznaczone pod zabudowę letniskową lub mieszkaniowo-usługową.

Zdaniem rzecznika Trybunał powinien orzec, że ustalenie, czy określona osoba jest podatnikiem VAT, wymaga oceny przez sąd krajowy, czy sprzedaż następuje w celu uzyskania stałych dochodów, w sposób powtarzalny. Nie ma znaczenia, czy właściciel gruntu nabył go w celu późniejszej odsprzedaży ani że został on przeniesiony do majątku osobistego właściciela i wyłączony z działalności gospodarczej odrębnej od tej, z tytułu której osobę tę uznaje się za podatnika VAT.

Podobał się artykuł? Podziel się!