Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Działalnością rolniczą, w rozumieniu art. 2 ust.2, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu. W związku z tym działania polegające na poddaniu produktów suszeniu i prasowaniu za pomocą urządzenia zwanego brykieciarką bez użycia dodatków typu klej, sznurek itp. zaliczają się do działalności rolniczej, która nie jest objęta podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podobał się artykuł? Podziel się!