Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Działalnością rolniczą, w rozumieniu art. 2 ust.2, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu. W związku z tym działania polegające na poddaniu produktów suszeniu i prasowaniu za pomocą urządzenia zwanego brykieciarką bez użycia dodatków typu klej, sznurek itp. zaliczają się do działalności rolniczej, która nie jest objęta podatkiem dochodowym od osób fizycznych.