Ponieważ nastąpiła konieczność wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 2009 r., dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady, oraz  wobec konieczności wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, wdrażającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, która wprowadza dodatkowe zasady dotyczące obrotu i stosowania środków ochrony roślin postanowiono, że niezbędne jest odrębne uregulowanie.

Ochronie roślin przed organizmami szkodliwymi  poświęcona jest ustawa z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. Zagadnienia dotyczące środków ochrony roślin uwzględnia nowa ustawa o środkach ochrony roślin. Jest to wynikiem odmienności obu zagadnień oraz obszerności obu materii.

Projektowana ustawa będzie regulować zagadnienia dotyczące zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu oraz zasady wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin, prowadzenia integrowanej produkcji roślin i monitorowania zatruć środkami ochrony roślin.

Podobał się artykuł? Podziel się!