W wyniku tego ograniczono chów drobiu w małych stadach, utrzymywanych systemem zbliżonym do naturalnego, tj. systemem półintensywnym (z dostępem do wybiegów). Następnie systematycznie eliminowano chów na ściółce, zastępując go chowem w klatkach. Początkowo były to klatki jednopoziomowe, które jednak zdaniem producentów nie pozwalały na pełne wykorzystanie budynku i na osiąganie dużej opłacalności produkcji jaj, następnie opracowano technologię chowu w klatkach wielopoziomowych, początkowo w trzypiętrowych, a później nawet w ośmiopiętrowych. Ten system pozwala na uzyskanie wysokiej produkcji, nie uwzględnia jednak naturalnych potrzeb ptaków. Od 2000 r wprowadzono w życie wiele przepisów mających na celu poprawę dobrostanu zwierząt. Było to spowodowane protestami ekologów oraz wymaganiami konsumentów jaj i mięsa. Krytykowali oni dotychczasowe formy utrzymania drobiu uważając, że tylko produkty pochodzące od ptaków chowanych w warunkach zbliżonych do naturalnych są w pełni bezpieczne dla zdrowia.

Normy dla ferm

Od 1 stycznia 2002 r obowiązuje dyrektywa 1999/74 EC z 19 lipca 1999 r., ustalająca minimalne standardy dla ferm utrzymujących więcej niż 350 kur, a od 1 stycznia 2003 r. obowiązują nowe standardy dla systemów klatkowych wyznaczające następujące normy:

 • na nioskę powinna przypadać powierzchnia podłogi w klatce wynosząca 550 cmkw (a nie, jak dotychczas 450 cmkw)
 • dostęp bez ograniczeń do karmidła o długości 10 cm na nioskę
 • poidło podłużne o długości 10 cm na kurę lub dostęp do 2 poideł kropelkowych lub kubeczkowych
 • wyposażenie każdej klatki w urządzenia do ścierania pazurów
 • wysokość klatki w najwyższym jej punkcie powinna wynosić 40 cm, w najniższym 35 cm
 • nachylenie podłogi w klatce w stosunku do poziomu nie mniej niż 8-14 proc.

W ramach negocjacji Polska uzyskała okres przejściowy na dostosowanie się do tych warunków do 1 stycznia 2007 r.

 • Po 1 stycznia 2012 r niedozwolone będzie stosowanie klatek bateryjnych obecnego typu, lecz tylko utrzymanie kur w klatkach udoskonalonych, które będą zapewniały ptakom następujące standardy:
 • co najmniej 750 cmkw powierzchni przypadającej na 1 kurę
 • gniazdo do znoszenia jaj
 • ściółkę lub piasek umożliwiającą grzebanie
 • 12 cm brzegu karmidła
 • dostęp do dwóch poideł

Zastosowanie klatek udoskonalonych wzbudza wiele emocji wśród producentów. Liczą się oni z dużymi wydatkami na wdrożenie nowych technologii chowu, które znacznie ograniczą liczbę ptaków chowanych na dotychczasowej powierzchni. Spodziewają się także zwiększonego spożycia paszy. Koszty produkcji wzrosną o 12 proc. Wobec tego, ich zyski ulegną prawdopodobnie zmniejszeniu. Jaja pochodzące od kur z tego systemu chowu mogą zatem być droższe.