MRiRW poinformowało:

„Art. 10. ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. poz. 5) stanowi, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwi udostępnianie zapytań ofertowych w sposób określony powyżej (tj. na portalu internetowym) w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 18 stycznia 2017 r.).”

Więcej: Kiedy strona ARiMR z ofertami beneficjentów PROW?

Jak się jednak okazuje, 18 stycznia to nie dzień udostępnienia portalu, ale wejścia w życie ustawy. Zatem ARiMR ma jeszcze dwa miesiące na przygotowanie tej strony.

ARiMR wyjaśnia:

„Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw, została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 3 stycznia 2017 r. Zgodnie z Art. 14 ww. ustawy, wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Oznacza to, że ustawa wejdzie w życie 18 stycznia 2017 r. Artykuł 10 ust 1 ustawy stanowi, ż Agencja umożliwi udostępnienie zapytań ofertowych w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 2 miesiące upłyną 18 marca 2017 r. Ten sam artykuł w ust. 2 nakłada na prezesa ARiMR obowiązek podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej komunikatu o adresie strony, na której będzie można udostępniać zapytania ofertowe oraz o dniu udostepnienia tej strony. Oznacza to, że prezes ARiMR musi podać do publicznej wiadomości adres strony internetowej najpóźniej 16 lutego 2017 r.

W związku z tym, uprzejmie prosimy o poinformowanie czytelników portalu „Farmer.pl” o prawdziwych terminach związanych z ogłoszeniem prezesa ARiMR i  uruchomieniem strony umożliwiającej publikację zapytań ofertowych. Niestety, artykuł pt. : „Kiedy strona ARiMR z ofertami beneficjentów PROW?”, zawiera nieprawdziwą informację, iż strona ofertowa powinna być udostępniona już 18 stycznia br., a także, że prezes ARiMR nie wywiązał się z nałożonych przez ustawę obowiązków.”

Nie mam więc wątpliwości, że prezes ARiMR wywiąże się z nałożonych przez ustawę obowiązków, doszło do nieporozumienia z powodu dwuznacznego sformułowania informacji.

Co ciekawe, od 11 stycznia MRiRW nie odpowiada na prośbę o dopowiedzenie w sprawie przekazanej 10 stycznia informacji. Pytałam: "skoro 30 dni przed uruchomieniem strony prezes ARiMR powinien podać informacje o niej - a tego nie zrobił, więc strona nie zostanie uruchomiona w terminie, tj. od 18 stycznia? Czyli nadal będzie tak, jak jest? Do kiedy?" - odpowiedź nie nadeszła. 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!